پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پزشک مایکل جکسون در مرگ او مقصر شناخته شد

هیات منصفه دادگاهی در کالیفرنیا دیشب پس از دو روز مشورت پشت درهای بسته پزشک مایکل جسکون را در مرگ او مقصر دانست. قاضی وعده داده تا سه هفته دیگر حکم نهایی دکتر کانرد موری (Conrad Murray)را صادر کند. بهمن کلباسی گزارش می دهد.