پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کدام منطقه جهان بیشترین قربانی را در حوادث طبیعی داشته است؟

محققان می گویند که در دهه گذشته، شمار حوادث طبیعی، از سونامی جنوب شرق آسیا در سال ۲۰۰۴ گرفته تا توفان کاترینا در آمریکا، از ابتدای ثبت این حوادث تاکنون بیشتر بوده است.

از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر، یعنی بیش از یک سوم جمعیت کنونی جهان، تحت تاثیر این حوادث قرار گرفته اند. البته تعداد کسانی که در اثر این حوادث طبیعی جان خود را از دست می دهند کاهش یافته است.

مردم کدام منطقه دنیا بیشترین آسیب را از این حوادث دیده اند؟ کدام بلای طبیعی بیشترین قربانی را داشته است؟‌در ویدیوی بالا اطلاعاتی را در این زمینه می ببینید.

توضیح:‌ بیشتر اطلاعات موجود در این ویدیو از مرکز تحقیقات فجایع طبیعی تحت اداره یک دانشگاه بلژیکی با همکاری سازمان بهداشت جهانی گرفته شده است. این مرکز، حادثه ای که در آن ۱۰ نفر یا بیشتر کشته شوند، ۱۰۰ نفر آسیب ببینند و وضعیت فوق العاده اعلام شود یا از جامعه بین المللی درخواست کمک شود، یک فاجعه طبیعی به شمار می آورد.