پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تظاهرات دانشجویان معترض به افزایش شهریه دانشگاه ها در لندن

در لندن، دانشجوها در اعتراض به افزایش شهریه دانشگاه ها تظاهرات کردند. دولت بریتانیا برای مقابله با بحران اقتصادی مجبور شده شهریه دانشگاهها را بیشتر کند. تظاهرات امروز با حضور چهار هزار نیروی پلیس برگزار شد. گزارش امیر پایور را ببینیم از این اعتراضها.