پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت و گو با راشد غنوشی رهبر حزب اسلامگرای نهضت تونس

آیا نخستین میوه بهار عربی را اسلامگرایان می چینند؟ نتایج اولیه انتخابات مجلس مؤسسان تونس که دیروز برگزار شد نشان می دهد که حزب اسلامگرای نهضت در کسب آرای مردم پیشتاز بوده. این مجلس قرار است قانون اساسی تازه ای برای تونس بنویسد و نتایج رسمی آن قرار است فردا اعلام شود. خبرنگار اعزامی ما به تونس، مهرداد فرهمند گفتگویی با راشد غنوشی رهبر حزب اسلامگرای نهضت کرده و از او پرسیده «چه نظام سیاسی با اسلام هماهنگ است؟»