پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آهنگ پر سر و صدای پاکستانی در مورد فساد

می گویند در پاکستان سر سفره تهی‌دستان هیچ چیزی پیدا نشود، "سیب‌زمینی و تخم مرغ" حتماً هست. حالا همین غذای ساده دستمایه ای شده برای آهنگی که کلی سر و صدا راه انداخته است. آهنگی که از فساد می گوید و نابرابری اجتماعی. هارون نجفی زاده از اسلام آباد گزارش می دهد.