پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انفجار خط لوله گاز مصر به اسراییل توسط افراد مسلح

افراد ناشناس خط لوله انتقال گاز طبیعی از مصر به اسرائیل و اردن را منفجر کردند. انفجار نزدیک شهر العریش در شمال صحرای سینا رخ داد. شعله‌های آتش از کیلومترها دورتر دیده می‌شد و شاهدان گفته‌اند افراد مسلحی را در منطقه دیده‌اند. این ششمین حمله به این خط لوله در یک سال اخیر است. بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.