پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شکار غیر قانونی، نسل کرگدن سیاه را در غرب آفریقا منقرض کرد

اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت گفته شکار غیرقانونی کرگدن سیاه در غرب آفریقا نسل این جانور کمیاب را منقرض کرده است. در شرق آسیا، به ویژه چین، از شاخ کرگدن داروی تقویتی می سازند. دانشمندان می گویند حدود یک چهارم پستانداران به دلیل نابودی محیط زیست، یا شکار بی رویه با خطر نابودی روبرو هستند. دانیل بوچر گزارش می دهد.