پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زلزله دیشب دوباره وان را لرزاند

حدود دو هفته بعد از زلزله ویرانگر شرق ترکیه، زمین لرزه دیگری به بزرگی ۵.۷ ریشتر وان را لرزاند. تا این لحظه خبر می رسد ۹ نفر کشته شده اند. البته حدود ۳۰ نفر هم از زیر آوار نجات داده شده اند. گلنوش گلشنی از زلزله دیشب گزارش می دهد.