پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آرلینگتون؛ گورستانی برای نظامیان آمریکایی

آرامگاه ملی آرلینگتون، یکی از بزرگترین گورستان های نظامی جهان است که در مجاورت پنتاگون، ساختمان پنج ضلعی وزارت دفاع آمریکا واقع شده است.

حدود ۳۳۰ هزار کهنه سرباز، ارتشی بازنشسته، سرباز کشته شده در میدان جنگ و برخی از اعضای خانواده نظامیان آمریکایی در این گورستان دفن شده اند.

امیر پیام، بی‌بی‌سی واشنگتن، همزمان با حضور در مراسم تدفین یکی از سربازان آمریکایی کشته شده در افغانستان، گزارشی تهیه کرده از این گورستان نظامی که به لحاظ وسعت و شهرت در نوع خود بی همتاست.