پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارشی از شهر اوش یک سال و نیم پس از درگیری قومی

اوش یکی از کهنترین شهرهای آسیای میانه‌است و در جنوب شرق وادی فرغانه واقع است. حدود ۴۰ درصد جمعیت این شهر را ازبکها تشکیل می‌دهند و تقریباً ۶۰ درصد باقیمانده قرقیزها هستند. در پی خشونتهای قومی میان اکثریت قرقیز و اقلیت ازبک در تابستان سال ۲۰۱۰ در این شهر صدها نفر کُشته و هزاران منزل و خانه به کام آتش کشیده شد. پس از گذشت ۱۸ ماه مردم آسیب‌دیده این شهر در چه وضعیتی زندگی می‌کنند؟ خبرنگارمان سهراب ضیا در سفری که اخیراً به قرقیزستان داشته سری به این شهر زده است.