پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتحادیه عرب عضویت سوریه را معلق کرد

فعالان حقوق بشر می گویند، بشار اسد توافق هایش را با اتحادیه عرب زیر پا گذاشته است. مخالفان می گویند نیروهای دولتی بیش از دویست نفر از معترضان را در ده روز گذشته کشته اند. فریبا صحرایی گزارش می دهد، اما یادآوری می کنم ممکن است بعضی از تصاویر این گزارش، برای عده ای، ناراحت کننده باشد.