پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گل شقایق برای گرامی داشت کشته‌شدگان جنگ‌های بریتانیا

امروز خیلی‌ها ، در سراسر بریتانیا، گل شقایق بر سینه زده‌اند، چونکه روز یادبود است. روزی برای گرامی داشتن یاد آن‌ها که در جنگ‌های بریتانیا کشته شده‌اند. در مراسم امروز، ملکه بریتانیا حضور داشت به همراه خیلی از سیاست مداران و رهبران نظامی و مذهبی این کشور. اما گل شقایق روز یادبود جنجال‌هایی هم به راه انداخته.

مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد.