پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تازه‌ترین تحولات سوریه

فشارهای بین المللی بر سوریه بالا گرفته، از ترکیه و چند همسایه عرب این کشور در منطقه گرفته تا فرانسه، بریتانیا و آمریکا. از آن طرف در داخل سوریه هم به سفارتخانه‌های عربستان سعودی و قطر و کنسولگری ترکیه و چند کشور دیگر حمله شده و هزاران نفر از طرفداران آقای اسد هم در حمایت از او به خیابان‌ها آمدند. در سطح گفتگوهای سیاسی هم سوریه از سران کشورهای عضو اتحادیه عرب خواست تا نشستی اضطراری تشکیل دهند، اتحادیه‌ای که دیروز موضعی شدید علیه دولت آقای اسد گرفت. تحولات سوریه شتاب بیشتری گرفته ولی آیا این فشارها و خواسته‌ها یک نظام اقتدار گرای دیگر عرب را در منطقه به زانو درخواهد آورد؟

گزارش از ندا سانیچ.