پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اخراج مهاجران تاجیک از روسیه

دیمیتری مدویه دف، رئیس جمهوری روسیه گفته که بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک از روسیه به محکومیت اخیر یک خلبان روس در تاجیکستان مربوط نیست. سه‌شنبه‌ هفته پیش دادگاهی در تاجیکستان این خلبان را به همراه یک شهروند استونی به جرم فرود غیرقانونی و قاچاق به ۸ سال و نیم زندان محکوم کرد. این خلبان می گوید به خاطر کمبود سوخت مجبور به فرود شده است.

سهراب ضیا، بی بی سی، گزارش می دهد