پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز مجدد برنامه فضایی موشکهای سایوز

یک فضاپیمای روسی سایوز، با دو فضانورد روس و یک آمریکایی از پایگاه فضایی بای کونور در قزاقستان راهی فضا شده است. از زمان سقوط موشکی مشابه اما بدون سرنشین حدود سه ماه پیش، پرتاب سفینه های سرنشین دار به فضا معلق شده بود.

بهرنگ تاج دین، بی بی سی، گزارش می دهد.