پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عراق، پس از حضور نظامی آمریکا

ماه آینده، پرونده حضور نظامیان آمریکایی در عراق پس از ۸ سال، بسته خواهد شد. در حال حاضر، حدود ۳۰۰ هزار نظامی آمریکایی در عراق هستند. آمریکا از عراق خواسته بود که چند هزار نظامی‌اش را در عراق نگه دارد، اما بغداد مخالفت کرد.

خبرنگار بی‌بی‌سی گابریل گیت هاوس از عراق پس از ۲۰۰۳ و میراث آمریکا و حضور نظامی‌اش در عراق می‌گوید.