پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تداوم تجمع معترضان جنبش اشغال وال استریت

معترضان جنبش اشغال وال استریت، بعد از اینکه پلیس پارکی را که در آن چادر زده بودند پاکسازی کرده، هنوز هم درخیابان مانده‌اند. وکلای معترضان، از دادگاه حکمی گرفته‌اند که به آن‌ها اجازه می‌دهد بمانند. اما، مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک، می‌گوید پارک تا زمانی که تکلیف این حکم روشن شود، بسته خواهد ماند. برای پاکسازی پارک، پلیس حدود ۲۰۰ نفر را بازداشت کرده .