پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش دولت کویت برای حفظ آرامش

امیر کویت به دستگاه های امنیتی دستور داده تا هرکاری لازم است برای حفظ نظم عمومی انجام دهند. دیشب هزاران نفر به پارلمان کویت هجوم بردند و با اشغال آن خواهان کناره گیری نخست وزیر شدند. آنها شیخ ناصر محمد آل صباح را به فساد متهم میکنند. او از اعضای خاندان سلطنتی کویت است. بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.