پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جستجوی خانه به خانه نیروهای امنیتی سوریه در حما

از سوریه گزارش شده که نیروهای امنیتی در حما، مشغول جستجوی خانه به خانه و دستگیری مخالفان هستند. دیروز در این منطقه، نیروهایی که از ارتش جدا شده اند، به یک ایست بازرسی حمله کردند و چند سرباز را کشتند. شدت گرفتن درگیریها،نگرانیهای بین الملل را بیشتر کرده. اتحادیه عرب به دولت بشار اسد تا شنبه فرصت داده که به خشونتها پایان دهد. آخرین تحولات سوریه در گزارشی از فریبا صحرایی.