پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اصلاحات سیاسی برمه و واکنش آمریکا

آنگ سان سو چی، رهبر مخالفان در برمه که سالها در زندان و حبس خانگی بود، گفته در انتخابات مجلس شرکت می کند. به گفته باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در فضای سیاسی برمه سوسوهایی از پیشرفت دیده میشود. برای همین، او وزیر خارجه اش را به برمه می فرستد. اولین سفر یک وزیر خارجه آمریکا به این کشور در نیم قرن گذشته.

سعیده هاشمی گزارش میدهد