اسکان شورشیان سابق مائوئیست در نپال آغاز شد

اسکان شورشیان سابق مائوئیست در نپال حق نشر عکس AFP
Image caption مائوئیست ها در سال ۲۰۰۶ به ده سال جنگ داخلی پایان دادند و به روند صلح در نپال پیوستند

دولت نپال، اسکان هزاران چریک و پیکارجوی سابق مائوئیست را که از زمان پایان درگیری‌های داخلی در اردوگاه‌ها زندگی می کردند، آغاز کرده است.

نوزده هزار شورشی سابق از این پس اردوگاه های ویژه را ترک کرده و زندگی عادی خود را در نپال آغاز خواهند کرد.

این افراد می توانند در ارتش، در سمت‌های غیر نظامی فعالیت کنند یا با دریافت آموزش های ویژه و حقوق بالا، در سمت های دیگری کار کنند.

مائوئیست ها در سال ۲۰۰۶ به ده سال جنگ داخلی پایان دادند و به روند صلح در نپال پیوستند.

گفته می شود که در جریان جنگ داخلی نپال که تا سال ۲۰۰۶ ادامه داشت، بیش از سیزده هزار نفر جان خود را از دست دادند.

شورشیان مسلح نپال، که خود را طرفدار دیدگاه های مائو، رهبر فقید انقلاب چین، می دانستند برای چند سال با نیروهای دولتی درگیر بودند.

آنها خواستار استقرار نظام کمونیستی به سبک چین در زمان مائو بودند.

نپال سرزمینی باستانی واقع در کوهپایه های هیمالیا در شمال هند و جنوب چین است و در طول تاریخ خود با نظام سلطنتی خودکامه اداره شده است.

در اواخر دهه ۱۹۵۰، پادشاه وقت با استقرار نظام مشروطه موافقت کرد اما کوتاه مدتی پس از آن، پارلمان به حالت تعلیق در آمد و او مستقیما حکومت را در دست گرفت.

پس از یک رشته تظاهرات مردمی در سال ۱۹۹۱، انتخابات عمومی برگزار شد اما رقابت های شدید حزبی و جناحی تغییر مداوم دولت ها را در پی داشت.

در سال ۲۰۰۱ اعضای خانواده پادشاه به دست ولیعهد، که خود نیز دست به خودکشی زد، به قتل رسیدند و گیانندرا، برادر پادشاه، به سلطنت رسید.

در ماه مه ۲۰۰۸، مجلس موسسان نپال، رژیم سلطنتی نپال را پس از ۲۴۰ سال لغو و این کشور را یک جمهوری اعلام کرد.

نپال حدود ۲۶ میلیون جمعیت دارد که اکثر آنان پیرو دین هندو - مذهب رسمی کشور - و بودایی هستند.

مطالب مرتبط