پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتهام قتل علیه پرستار استرالیایی

در استرالیا، پلیس یک پرستار مرد را به قتل پنج نفر در یک خانه سالمندان در سیدنی متهم کرده. گفته شده این پرستار، خانه سالمندان را آتش زده. چهارده نفر در این آتش سوزی زخمی شده اند. صدها آتش نشان برای خاموش کردن آتش، به محل خانه سالمندان در حومه سیدنی رفتند.

وندی اورکوهارت، بی بی سی، گزارش می دهد