پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماشینی جدید که فقط ۱۵ نمونه آن ساخته می شود

اگر در صدد هستید ماشین نو بخرید و قیمتش برایتان مهم نیست، خوب به این خبر توجه کنید! قرار است تعداد محدودی از یک مدل جدید خودور، به بازار بیاید. اگر با همسایه تان چشم و هم چشمی دارید، زیاد نگران نباشید چون با قیمت یک میلیون و هشتصدهزار دلاری، بعید است همسایه شما هم از این ماشینها خریده باشد.

کامبیز کراماتی، بی بی سی، گزارش می دهد