پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران در سوریه ادامه دارد

ضرب الاجل اتحادیه عرب به سوریه نیمه شب دیشب تمام شد. سوریه به پیشنهادهای این اتحادیه برای حل بحران داخلی اش عمل نکرد. در عوض بشار اسد با پیشنهادهای تازه خود خواست طرح صلح اتحادیه عرب را عوض کند واتحادیه قبول نکرد. خیلی ها می گویند بشار اسد می خواهد زمان بخرد. آمریکا در مورد احتمال وقوع جنگ داخلی در سوریه هشدار می دهد و وزیر خارجه سوریه می گوید این خیالبافی است. در این میان بر رقم کشته های درگیریهای سوریه اضافه می شود و این سوال پررنگ تر می شود که آیا سوریه گرفتار جنگ داخلی شده و بهایی که دولت و مردم برای اصلاحات پیشنهادی معترضان می پردازند چقدر خواهد بود؟

فریبا صحرایی، بی بی سی، گزارش می دهد.