پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر بازداشت یک خلبان بر روابط تاجیکستان و روسیه

د ی میتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه از آزادی یک خلبان روس در تاجیکستان استقبال کرده است. امروز دادگاه استینافی ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان یک خلبان روس را همراه با یک خلبان استونی به دو سال و نیم زندان محکوم کرد، امّا بر اساس قانون عفو آنها از تالار دادگاه آزاد شدند. محکومیّت این خلبانهای روس به هشت سال و نیم زندان دو هفته پیش باعث بروز تنش میان روسیه و تاجیکستان و اخراج دهها مهاجر تاجیک از روسیه شد. خبرنگارمان سهراب ضیا که برای پیگیری این پرونده پرسر و صدا به جنوب تاجیکستان رفته، در این باره گزارش می‌دهد.