پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایش مد روبرتو کاوالی در تل آویو

اولین هفته مد اسرائیل در سه دهه اخیر، با نمایشی از طراحی های روبرتو کاوالی، طراح لباس ایتالیایی شروع به کار کرد. آقای کاوالی مجموعه طرح های بهار آینده را مستقیما از سالن های مد ایتالیا به تل آویو برد.

رعنا رحیم پور، بی بی سی، گزارش می دهد.