پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه کشمکش سیاسی در مصر

نظامیان مصر می گویند انتخابات پارلمانی از روز دوشنبه آغاز می شود و شورای نظامی فعلا از قدرت کنار نمی رود. معترضانی که میدان تحریر قاهره را از روز جمعه اشغال کرده اند خواهان کناره گیری نظامیان و مشخصا رییس آن ارتشبد طنطاوی است.در عین حال، ارتش برای دلجویی از تظاهرکنندگان قدمهایی برداشته، از جمله عذرخواهی بابت کشته شدن معترضان و تضمین برگزاري اعتراضات آرام.

مهرداد فرهمند، بی بی سی، گزارش می دهد