پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات پارلمانی در فضای تازه سیاسی مراکش

مردم مراکش یا کشور مغرب پای صندوقهای رای رفته اند برای تعیین پارلمان آینده. پارلمانی که با اصلاحات تازه در قانون اساسی قدرت بیشتری خواهد داشت. محمد ششم، پادشاه، در واکنش به اعتراض هایی که کشورش را فرا گرفته بود. این اصلاحات را انجام داد. اما بعضی می گویند اصلاحات کافی نیست و انتخابات امروز را تحریم کرده اند. رعنا رحیم پور گزارش می دهد.