پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ظهور بازیگر سوم در صحنه سیاسی پاکستان

در پاکستان، ناظران سیاسی میگویند جنبش انصاف به رهبری عمران‌خان، رقیبی جدی در انتخابات آینده خواهد بود. حکومت در پاکستان، عمدتاً بین دو حزب مردم و مسلم ‌لیگ دست به دست شده. اما نارضایتی عمومی و استقبال مردم از جنبش انصاف شانس موفقیت آن را بیشتر کرده. هارون نجفی‌زاده از اسلام‌آباد گزارش می‌دهد.