پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار رئیس شورای نظامی مصر با چهره های سیاسی

در حالی که معترضان در میدان تحریر قاهره همچنان خواستار کناره گیری نظامیان از قدرتند، رییس شورای نظامی مصر با نامزدهای مطرح برای مقام ریاست جمهوری ملاقات کرده. ارتشبد طنطاوی جداگانه با محمد البرادعی و عمر موسی دیدار داشته. بعضی معترضان خواسته اند قدرت به غیرنظامیان تحت رهبری آقای برادعی منتقل شود. همه اینها، دو روز مانده به آغاز انتخابات پارلمانی مصر. فریبا صحرایی گزارش می دهد.