پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش خبرنگار بی‌بی‌سی از درون سوریه

دولت سوریه ورود خبرنگارهای خارجی را یا ممنوع کرده یا به شدت محدود. پل وود، خبرنگار بی بی سی توانسته همراه یک فیلم بردار، با گروهی که خود را هواداران ارتش آزاد سوریه می نامند از مرز لبنان وارد حمص شود و این گزارش را بفرستد.