پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هویت ایرانی (بخش دوم)

هویت ملی ایرانی چیست و از کی پدید آمده است؟

هویت ایرانی چه عناصری دارد؟ آیا ما انواع هویت‌های ایرانی داریم؟ آیا بین هویت ملی ایرانی آنگونه که ما می‌شناسیم و هویت‌های پیشین در سرزمین ایران گسست وجود دارد یا در آن نشانه‌های پیوستگی می‌بینیم؟ زبان فارسی چه نقشی در تداوم هویت فرهنگی در ایران داشته است؟ آیا واقعا فارسی آنقدر که گفته می‌شود رایج بوده است؟ مرز‌ها و مشخص شدن آن، چه نقشی در شکل گیری مفهوم ملت و هویت ملی داشت؟ تغییر نام از پارس به ایران در دوره پهلوی با چه هدفی انجام گرفت؟ تاثیر دوران جمهوری اسلامی و پهلوی، چه تاثیری بر هویت ایرانی گذاشته است؟ این سوالات را با مهمان‌های این هفته پرگار در میان می‌گذاریم. احمد اشرف جامعه‌شناس و سردبیر دانشنامهٔ ایرانیکا، محمد امینی پژوهشگر تاریخ ایران و مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه راتگرز نیویورک سه صاحب نظری هستند که هر یک نگاهی متفاوت به هویت ملی ایرانی و قدمت این هویت دارند.