پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طنطاوی: انتخابات پارلمانی مصر فردا برگزار می شود

رئیس شورای نظامی مصر گفته انتخابات مجلس فردا طبق برنامه برگزار می شود و این شورا تسلیم فشارها نخواهد شد. هزاران نفر همچنان در میدان تحریر جمع شده اند تا به تظاهرات خود علیه حکومت نظامیان ادامه دهند.همزمان محمد البرادعی اعلام آمادگی کرده که مسئولیت نخست‌وزیری در یک دولت وحدت ملی را برعهده گیرد.

بزرگمهر شرف الدین گزارش می دهد.