پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمان در کنگو

در جمهوری دموکراتیک کنگو، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان ، همزمان ،در حال برگزاری است. این دومین انتخابات در هشت سال گذشته، پس از پایان جنگهای داخلی در این کشور است. در ماههای اخیر فعالیتهای انتخاباتی با درگیری شدید گروههای رقیب همراه بود. بسیاری از ناظران سیاسی از خشونتهای احتمالی پس از اعلام نتایج آرا ابراز نگرانی می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش علیرضا فولادی. با این توضیح که در این گزارش نور شدید فلاش دوربین دیده می شود.

عليرضا فولادي گزارش مي‌دهد.