پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصری ها برای انتخابات مجلس پای صندوق رای رفته اند

مردم مصر، برای انتخاب نمایندگان مجلس؛ پای صندوق های رای رفته اند. این اولین انتخابات پس از برکناری حسنی مبارک؛ رئیس جمهوری پیشین این کشور است. مرکز قاهره از صبح شاهد صفهای طولانی رای دهندگان بوده ،در عین حال معترضانی که خواهان کناره گیری ارتش از سیاست هستند، هرچند با تعداد بسیار کمتر از روزهای گذشته اما همچنان در میدان تحریر حضور دارند.

مهرداد فرهمند گزارش می دهد.