پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فشارهای بیشتر خارجی بر دولت بشار اسد

بعد از تصمیم اتحادیه عرب برای تحریم دولت سوریه، وزیر خارجه این کشور گفته بیش از 95 درصد دارایی های سوریه از کشورهای عربی خارج شده.

هر روز فشارهای خارجی بر دولت بشار اسد بیشتر می شود.

فرانسه از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته تا هفته دیگر جلسه ای با حضور ترکیه برای بررسی وضعیت سوریه تشکیل شود.

فرداد فرحزاد 'گزارش می دهد.