گزارش وزیر خزانه داری: کاهش رشد اقتصادی بریتانیا

جورج ازبورن حق نشر عکس BBC World Service

جورج ازبورن، وزیر خزانه داری بریتانیا، گفته است که در طی دو سال آینده، حقوق کارمندان دولت و بخش عمومی حد اکثر یک در صد در سال افزایش خواهد یافت.

وی که گزارش وضعیت اقتصادی بریتانیا را در پارلمان قرائت می کرد گفت که رشد اقتصادی کمتر از آن میزانی خواهد بود که پیشتر تخمین زده شده بود.

قرار است تا سال ۲۰۱۷ نیز ۷۱۰۰۰۰ نفر از کارکنان دولت شغل خود را از دست دهند.

میزان استقراض دولت نیز بیشتر از رقمهای پیشبینی شده خواهد بود و بیکاری نیز افزایش خواهد یافت.

آقای آزبورن گفت که دولت ناچار است که تا سال ۲۰۱۷ هزینه های بخش عمومی را کاهش دهد.

وزیر خزانه داری بریتانیا گفت که بحران مالی کشورهای دارای وهحد پولی یورو از یک سو و افزایش جهانی قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از سوی دیگر، از دلایل عمده مشکلات فعلی اقتصادی بریتانیاست.

از دیگر نکات گزارش آقای آزبورن این بود که تعداد بیکاران در سال آینده به هشت میلیون و هفتصد هزار نفر خواهد رسید و قیمتهای بلیتهای قطار به طور متوسط ۶.۲% افزایش خواهند داشت.

از سال ۲۰۲۶ نیز، سن بازنشستگی در بریتانیا به ۶۷ سال افزایش خواهد یافت.

حزب کارگر، حزب مخالف بریتانیا، گفته است که برنامه های اقتصادی دولت با شکست مواجه شده اند.

اتحادیه های کارگری بریتانیا نیز از طرح های اقتصادی دولت به شدت خشمگین هستند.

فردا، چهارشنبه نهم آذر (30 نوامبر) توسط اتحادیه های بزرگ کارکنان بخش عمومی به عنوان روز اعتصاب عمومی اعلام شده است.

مطالب مرتبط