پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محکومیت رئیس یک فرقه مذهبی در آمریکا به جرم تجاوز

چند همسری، ازدواج با دختران کم سن و سال و تعصب مذهبی - این بار نه در کشوری دور افتاده در جهان، بلکه در قلب آمریکا. رهبر مذهبی فرقه موسوم به کلیسای عیسی مسیح و قدیسین متاخر به جرم تجاوز به دو کودک به حبس ابد محکوم شده و با اتهامات دیگری هم رو به روست. محمد منظرپور گزارش می دهد.