پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موضع گیری ترکیه در خصوص سوریه

ترکیه می گوید نمی خواهد از گزینه نظامی علیه دولت بشار اسد استفاده کند اما در صورت نیاز از هر سناریویی برای مقابله با سرکوب خشونت آمیز مخالفان استفاده می کند. وزیر امور خارجه ترکیه، گفته جزئیات تحریم سوریه آماده شده و به زودی منتشر می شود. پیشتر، وزیر خارجه روسیه به غرب هشدار داد که از اولتیماتوم دادن به سوریه دست بردارد و با دولت بشار اسد گفتگو کند. رعنا رحیم پور گزارش می دهد.