پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری نمایشگاه سالانه اتومبیل در ژاپن

نمایشگاه سالانه اتوموبیل در ژاپن، شنبه، افتتاح می شود. شعار نمایشگاه، همکاری نزدیکتر کمپانی های بزرگ با صنعت خودرو سازی کشورهایی مثل هند، چین، کره جنوبی است. برای بسیاری از ماشین بازها، از جمله همکار ما علی همدانی، این نمایشگاه، اهمیت ویژه ای دارد.