پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ارتش آمریکا بزرگترین پایگاه نظامیش را در عراق تخلیه کرد

ارتش آمریکا بزرگترین پایگاه نظامی خود را در عراق تخلیه کرد. نیروهای آمریکایی پایگاه النصر را بدون برگزاری مراسم رسمی به عراقی ها تحویل دادند و نیروهای آمریکایی تا پایان ماه جاری میلادی از عراق خارج خواهند شد.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.