پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاه تسلیحات ضبط شده از گروه‌های قاچاقچی در مکزیک

هر سال صدها هزار اسلحه از آمریکا به مکزیک قاچاق می شود. دولت مکزیک علیه قاچاق چی ها اعلام جنگ کرده است اما تا حالا نتوانسته از پس آنها بر بیاید. به تازگی در در مکزیکوسیتی، نمایشگاهی از تسلیحات ضبط شده از گروههای قاچاقچی برپا شده که هوش از سر هر بیننده ای می پراند.

علیرضا فولادی گزارش می دهد.