پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش فشار اتحادیه عرب بر سوریه

فشار اتحادیه عرب بر سوریه رو به افزایش است. این اتحادیه تا پایان امروز به دولت بشار اسد فرصت داده تا به ناظران اجازه دهد وارد این کشور شوند. هفته پیش اتحادیه عرب تحریم های بی سابقه ای علیه سوریه اعمال کرد و اگر سوریه ضرب الاجل امروز را هم نادیده بگیرد تحریم های جدیدی علیه اش تصویب خواهد شد.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.