پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'تخلفات متعدد به سود حزب پوتین در انتخابات پارلمانی روسیه'

ناظران بین المللی می گویند موارد زیادی از تخلفات انتخاباتی در انتخابات پارلمانی روسیه مشاهده کرده اند. آنها می گویند این تخلفات باعث شده که حزب روسیه متحد ولادیمیر پوتین نتایج بهتری به دست آورد. نتایج شمارش بخش بزرگی از آرا نشان می دهد که حزب متحد روسیه اگرچه با نزدیک به پنجاه درصد آرا برنده انتخابات است؛ اما در مقایسه با دور قبلی شکست بزرگی خورده است.

کسری ناجی گزارش می دهد