پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری مراسم عاشورا در عراق و پاکستان تحت تدابیر شدید امنیتی

مراسم عاشورا امروز در عراق و پاکستان تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. با این حال مراسم خالی از خشونت نبود. دیروز هم دستکم ۳۰ نفر در چند انفجار در مرکز بغداد کشته شدند.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.