پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت آمریکا از همجنسگرایان حمایت می‌کند

دولت آمریکا می گوید حمایت از افرادی که گرایش های متفاوت جنسی دارند، از اهداف مهم سیاست خارجی این کشور است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا می گوید فرهنگ و مذهب نباید بهانه ای برای تبعیض علیه همجنسگرایان باشد. هیلاری کلینتون در شورای حقوق بشر سازمان ملل ، مقابل کشورهایی که بعضی از آنها همجنسگرایی را جرم میدانند، از جمله بعضی متحدان آمریکا، سخنرانی کرد.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.