پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موفقیت سلفی‌ها در مرحله اول انتخابات مصر

با اعلام نتایج نهائی مرحله اول انتخابات پارلمان مصر، دو حزب اسلامگرا ۱۰۴ کرسی از ۱۱۲ کرسی را که در این مرحله به رأی مردم گذاشته شده بود، به دست آوردند؛ اخوان المسلمین ۷۳ کرسی، و سلفیها یا بنیادگرایان اسلامی ۳۱ کرسی. بدین ترتیب سلفی‌ها که خواهان تشکیل حکومت کاملاً اسلامی به شیوه خلافتی در مصر هستند دومین حزب اصلی در مجلسی شده اند که قرار است علاوه بر قانونگذاری، قانون اساسی تازه ای برای مصر تدوین کند.

مهرداد فرهمند، خبرنگار بی‌بی‌سی، از مصر گزارش می‌دهد.