پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفتادمین سالگرد حمله ژاپن به پایگاه نیروی‌دریایی آمریکا در پرل هاربر

دیروز هفتادمین سالگرد حمله ژاپن به پایگاه نیروی دریایی آمریکا در پرل هاربر هاوایی بود. در این حمله غافلگیرانه، بیش از ۲۴۰۰ آمریکایی کشته شدند. همین رویداد بود که پای آمریکا را به جنگ جهانی دوم کشید و آتش این جنگ را شعله ورتر کرد.

سام فرزانه، خبرنگار بی‌بی‌سی، گزارش می‌دهد.