پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احتمال شکست در نشست تغییرات اقلیمی در افریقای جنوبی

اروپایی ها می گویند توافق تازه برای کاهش گازهای گلخانه ای ممکن است به جایی نرسد. آنها می گویند آمریکا، چین و هند کارشکنی می کنند. سه کشوری که بیشترین گازهای گلخانه ای را تولید می کنند. نشست بین المللی تغییرات اقلیمی سازمان ملل در دوربان آفریقای جنوبی امروز تمام می شود.

فریبا صحرایی، بی بی سی، گزارش می دهد.