طالبان پاکستان از برگزاری مذاکرات صلح با دولت خبر داد

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption با توجه به افزایش اختلاف ها بین گروههای مختلف طالبان پاکستان، تحلیل گران نسبت به دستیابی به هر گونه توافقی تردید دارند

مولوی فقیر محمد، معاون فرمانده طالبان پاکستان از برگزاری مذاکره با دولت این کشور خبر داده و گفته است که این گفتگوها در مسیر خوبی پیش می رود.

مولوی فقیر محمد گفته است که محور اصلی این مذاکرات منطقه قبیله ای باجور است. به گفته معاون فرمانده طالبان پاکستان، در صورت موفقیت، انتظار می رود که این گفتگو ها، سایر مناطق مورد مناقشه را هم شامل شود.

معاون فرمانده طالبان ضمن تاکید بر این که این گفتگوها در مسیر درستی در حال انجام است، افزوده که مقامهای پاکستانی ۱۴۵ زندانی طالبان را به نشانه حسن نیت آزاد کرده و خواستار آتش بس شده اند.

هر چند دولت پاکستان، هنوز انجام این مذاکرات را تائید نکرده، اما این اولین باری است که دست کم، یک طرف، خبر مذاکره را تائید می کند.

براساس گزارش ها، در گذشته چندین بار مذاکرات صلح بین طالبان پاکستان و دولت این کشور به نتیجه نرسیده، و پیکارجویان این فرصت را یافتند که بار دیگر تجدید قوا کنند.

با توجه به افزایش اختلاف ها بین گروههای مختلف طالبان پاکستان، تحلیلگران نسبت به دستیابی به هر گونه توافق صلح تردید دارند.

مطالب مرتبط